Беларусы: станаўленне этнасу і нацыянальная ідэя

Смаленск: Інбелкульт, 2015. — 526 с.

Беларусы: станаўленне этнасу і нацыянальная ідэя. Электроннае выданьне